Blog

image00058

Integracja sensoryczna – co to takiego właściwie jest?

Jest to bardzo złożony proces, od którego uzależniony jest rozwój człowieka. Najistotniejsze są tu zmysły- niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Właśnie dzięki zmysłom uczymy się i zdobywamy nowe umiejętności i doświadczenia, a efekty możemy obserwować w codziennych czynnościach: np. czujemy zapachy, chodząc dostrzegamy otaczający nas świat, możemy dotykać poszczególnych przedmiotów.

Zaburzenia integracji sensorycznej: wyzwanie dla rozwoju dziecka

Gdy mózg dziecka nie potrafi prawidłowo przetwarzać bodźców z otoczenia, nie potrafi odbierać właściwie i zintegrować informacji płynących ze zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) mamy do czynienia z zaburzeniami integracji sensorycznej. Konieczna jest wtedy terapia, która jest pewnego typu kierowaną zabawą, podczas której specjalista dostarcza dziecku kontrolowaną dawkę doznań sensorycznych – dziecko huśta się na hamaku, balansuje na kołysce, pokonuje sensoryczną ścieżkę, czy tor przeszkód, a wszystko po to, aby poprzez przyjemną i interesującą zabawę dokonywała się integracja bodźców zmysłowych

Domowa terapia sensoryczna: rozwój pod kontrolą rodziców

My jako rodzice, mamy wpływ na to, aby w środowisku domowym, podczas codziennej zabawy dostarczać wielu bodźców, dzięki czemu będzie następowała domowa forma terapii, mająca wpływ na integrację wszystkich zmysłów. Sposobem mogą być panele sensoryczne, których dziecko może dotykać, może chodzić po nich, możemy nimi również dziecko masować. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ ma to wpływ na rozwój dużej i małej motoryki, kształtowanie stabilnej postawy ciała, rozwój koordynacji ciała, kształtowanie się koordynacji wzrokowo- ruchowej, kształtowanie się ruchów dowolnych, ale i tych precyzyjnych, rozwój do zdolności czytania, pisania, liczenia, kontroli emocjonalnej, samoakceptacji, koncentracji uwagi.

Z integracją sensoryczną dziecko ma już do czynienia w życiu płodowym i trwa do około 7 roku życia, dlatego tak ważne jest zapewnianie bogatego w bodźce środowiska, tak, aby nie pozbawiać dziecka doznań zmysłowych. Gdy od najmłodszych lat ma do czynienia z wszelkimi bodźcami- różne faktury, zapachy, obrazy, kolory, dźwięki, mamy duży wpływ na kształtowanie zdolności rozumienia i porządkowania, prawidłowe przetwarzanie tych wszystkich bodźców płynących właśnie ze zmysłów.

Wykorzystajmy możliwości jakie mamy, aby zapewnić jak najlepszy rozwój naszych dzieci!