The Beejoy

Blog

138828719_1134526207018046_445479476185735974_n

Integracja sensoryczna – o co ten cały szum?

Aby uświadomić sobie, jak potężne wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci i niemowląt ma ścieżka sensoryczna, należy najpierw zrozumieć, czym w ogóle jest integracja sensoryczna.

Integracja sensoryczna to sposób, w jaki dziecko odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe płynące ze świata. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej (dotyk, równowaga oraz czucie ciała) mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich zintegrowanie jest podstawą prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalno-społecznego i psycho-ruchowego.

Dzieci z zaburzoną integracją sensoryczną nie potrafią prawidłowo przetwarzać bodźców ze świata zewnętrznego, które docierają do nich za pośrednictwem zmysłów i reagują na nie strachem lub agresją. Czasami wycofują się do własnego świata, by uniknąć nieprzyjemnych doznań, a czasami reagują nadpobudliwością ruchową, ponieważ nie nadążają z przetwarzaniem informacji płynących ze świata.

Terapia sensoryczna ma na celu poprawienie zdolności integracji bodźców zmysłowych dziecka, w formie przyjemnej zabawy, tak by mogło ono maksymalnie, jak to możliwe, ”oswoić” zewnętrzny świat w całej jego różnorodności, nie obawiało się go i nie uciekało przed bodźcami, a potrafiło je przyjmować i prawidłowo na nie reagować.

Ścieżka sensoryczna to baza terapii sensorycznej, która przywraca rozwój intelektualny i emocjonalno-społeczny dziecka. Jest to zatem ogromne wsparcie dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, ale przede wszystkim jest to produkt dedykowany dzieciom i niemowlętom zdrowym, jako mądra i funkcjonalna alternatywa plastikowej zabawki.